Article

轻松绘画:在 Krita* 中实施 HDR 支持技术概览

Krita 是一款具备真正 HDR 功能的数字绘画软件。借助英特尔® 多线程技术,该软件的性能得到了显著增强。
Criado por administrar Última atualização em 21/08/2019 - 02:31