Intel® VTune™ Amplifier XE 2011 功能演示 (中文视频)

全部中文演示,每节5-10分钟,快速掌握产品的使用技巧。

Intel® VTune™ Amplifier XE 2011 功能演示1 - 总述 (中文)- /zh-cn/forums/showthread.php

Intel® VTune™ Amplifier XE 2011 功能演示2 - 热点分析(中文)- /zh-cn/forums/showthread.php

Intel® VTune™ Amplifier XE 2011 功能演示3 - 并行度分析(中文)- /zh-cn/forums/showthread.php

Intel® VTune™ Amplifier XE 2011 功能演示4 - 等待和锁(中文)- /zh-cn/forums/showthread.php

Intel® VTune™ Amplifier XE 2011 功能演示5 - 处理器的事件 (中文)- /zh-cn/forums/showthread.php

有关编译器优化的更完整信息,请参阅优化通知